Το 29ο Συμπόσιο του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Μαρτίου του 2019 στην Βυτίνα. Ο κύριος Ζιώγας παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου που αφορούσε στις σύγχρονες τεχνικές της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος και του ισχίου, στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και στα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης.