Το 18ο συνέδριο της EFFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου του 2017 στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο κύριος Ζιώγας παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου.