Οι κ. Δημητριάδης και κ. Ζιώγας συμμετείχαν στη συγγραφή του επιστημονικού άρθρου ΄΄ Atlas of complications in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction ΄΄, το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JRPMS τον Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη 1972 ασθενών που υποβλήθηκαν σε συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Καταγράφηκαν όλες οι πιθανές διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η συγκεκριμένη μελέτη λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών που περιλαμβάνει αποτελεί μία αξιόπιστη  καταγραφή της συχνότητας και της ποικιλίας των επιπλοκών.

Οι Ορθοπεδικοί Χειρουργοί που ασχολούνται με τις αθλητικές κακώσεις και πιο συγκεκριμένα με την συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές επιπλοκές, να τις αποτρέπουν, να τις αναγνωρίζουν και εφόσον συμβούν να τις αντιμετωπίζουν.