24ο Παννελήνιο Συνέδρίο ΕΕΜΜΟ

Ο Κος Δημητριάδης Θεόφιλος παρακολούθησε τις εργασίες του 24ου Παννελήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών που πραγαμτοποιήθηκε στα Ιωάννινα 4-6 Νοεμβρίου 2016.

Ο Κος Δημητριάδης Θεόφιλος παρακολούθησε τις εργασίες του 24ου Παννελήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών που πραγαμτοποιήθηκε στα Ιωάννινα 4-6 Νοεμβρίου 2016.

Ο Κος Δημητριάδης Θεόφιλος παρακολούθησε τις εργασίες του 24ου Παννελήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών που πραγαμτοποιήθηκε στα Ιωάννινα 4-6 Νοεμβρίου 2016.