Η ημερίδα ‘’ Human Tecar VISS Σύστημα Μηχανο-Ηχητικής Δόνησης ‘’ πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Ζιώγας και ο κ. Δημητριάδης παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας.