Χειμερινή Επιστημονική Εκδήλωση

Ο Κ. Δημητριάδης παρακολούθησε τις εργασίες της Χειμερινής Επιστημονικής Εκδήλωσης των Ομάδων Εργασίας του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι 1-4 Δεκεμβρίου 2016 επίσης συμμετείχε ως προεδρείο σε εισήγηση με θέμα Ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος.